Contributie

Vanaf de eerste drie maanden na aanmelding betaald u 75 euro al zijnde cursist. Na wederzijdse goedvinden gaan we over tot een jaar contributie als zijde aspirant lid.

De contributie bedraagt vanaf de vierde maand tot en met de 12de maand: 15 euro per maand.

In deze vorm bent u nog steeds een aspirant lid. Na drie maanden bent u verplicht over te gaan naar een jaarcontributie.

Vanaf 12 maanden bij wederzijds goedvinden gaan we over tot een volwaardig lidmaatschap. Tevens gaat u dan een contractduur van een jaar aan met de mogelijkheid van opzegging van tenminste een maand voor beëindiging contract. Wij vermelden u dat wij ons conformeren aan de statuten van de VDH.

Deze kunt u teruglezen hier.